Обратен лизинг Обратен лизинг Обратен лизинг
Финансирана сума
Срок на изплащане
Месечна вноска
Условията по договора зависят от кредитоспособността на клиента.

Обратен лизинг на автомобил.

Получавате бързо и надеждно 
финансиране до 20 000 лв!

 
Отговор до 30 мин.
 
Бързо и удобно
Попълнете формата за кандидатстване
и ще получите отговор до 30 мин.


Финансираме до 85% от стойността на автомобила
Ще ви предложим финансиране до 85%
от стойността на автомобила ви.


Получавате пари по сметка
След одобрение и регистрация на автомобила на
наше име, получавате пари по сметка.

Какво представлява?

За да кандидатствате за обратен лизинг на автомобил, трябва да отговаряте на следните условия:
Да имате навършени 21 години
Да притежавате собствен автомобил
Да сте български гражданин
Да имате валидна лична карта
Да имате открита банкова сметка

Ако отговаряте на всички изброени условия, можете да кандидатствате за лизинг от Mogo. Не можем да гарантираме, че ще получите одобрение само на базата на тези изисквания. Ние ценим Вашата финансова стабилност и затова правим оценка и на други фактори като Вашия месечен доход, плащания по кредити и др.

Какво представлява

Основни параметри
Комисионни и такси
Основни параметри
Вид лизинг Обратен лизинг на автомобил
Минимална сума 2 000 лв.
Максимална сума 20 000 лв.
Минимален срок на изплащане 6 месеца
Максимален срок на изплащане 60 месеца
Комисионни и такси
Лихвен процент 37.2% фиксирана годишна лихва
Неустойка за забавено плащане 10% годишно върху забавената сума
Такса ангажимент 100 лв.
Такса за предсрочно погасяване 0.5% от предсрочно погасената сума, при оставащ срок на изплащане под 12 месеца; 1% от предсрочно погасената сума, при оставащ срок на изплащане над 12 месеца

Ще се радваме да Ви помогнем

Помощ » Клонове »
Работно време: Понеделник-Петък, от 09:00 до 18:00 часа